Kwb erps kwerps

Homepage

Welkom op de website van K.W.B. Erps-Kwerps

 

 

Zetel : Craenenplein, 2 bus 1    3070 Kortenberg.

p/a     Koen Sablon GSM 0479 39 28 76                                                mail : koen.sablon@telenet.be

                                      

Wij zijn de plaatselijke afdeling van de Kristelijke Werknemers Beweging en organiseren regelmatig, al dan niet samen met andere verenigingen, plaatselijke activiteiten van allerlei aard. Voor meer info hieromtrent raadpleeg het jaarprogramma en de Nieuwsbrief.

Naast het ontvangen van het maandblad "RAAK" kunnen de leden ook deelnemen aan reizen via "Govaka" en dit zowel op het sportieve- als culturele vlak.

Wij zijn aangesloten bij de Verenigingsraad van Erps-Kwerps en van de Cultuurraad Kortenberg.

 

Belangstelling ?

 

Neem contact op met een van onze bestuursleden.